facebook twitter pinterest instagram youtube bloglovin

Jan 7, 2015

How I became a concept artist - Part 3

tiger sketch photoshop


I found about this 3D education at Nackademin(Haha no, I'm not sponsored). One of the perks was that you had to do an internship in order to get your degree. In other words, they actually form you as a professional right away. Not like many other universities here, that rather just teach you to become a good reader/student -.- They actually give you opportunities to network and gain some working experience, which is a huge benefit.

I got waaay too overconfident in the beginning though...

I wanted to do everything. Unfortunately my art got a bit neglected, and I've had a major art block anyway. So it still helped me to get more creative, and I started to feel inspired to create again now that was exploring new media. I also got to meet  lots of likeminded poeple(classmates, teachers, professionals who held seminars for us, etc), and suddenly you could actually see a clearer way to get your foot into the industry.

But like I mentioned, my art got a bit left behind. Or well, to be frank - I got cocky and lazy. I took 2D for granted and and felt that I wanted to do something else.. Like being an animator instead! That felt so much cooler....

Or was it?To be continued
//////

SVENSKA
Jag fick nys om en 3D utbildning på Nackademinhaha, nej jag är inte sponsrad ). Fördelen här var att det va en yrkesutbildning som faktiskt förbereder en ut i arbetslivet. Du blir inte bara lärd att bli en duktig student, som många universitet gör -.- Man måste praktisera, man knyter nya kontakter redan under skoltiden och får världens försprång om man verkligen lägger manken till.

I början så fick jag total hybris...

Jag ville kunna allt. Tecknandet hamnade tyvärr lite i skymundan och jag hade haft en smärre inspirationstorka en längre tid.. Lusten att skapa kom ändå tillbaka samtidigt som jag fick lära mig 3D, animation och andra grejer. Via den utbildningen och folket jag träffade där så blev vägen till ett film/reklamjobb mkt tydligare.

Men jag hade som sagt glömt av tecknandet lite.. Eller tja, jag kände mig småkaxig och lat. Jag tog 2D konsten för givet under den här tiden och började tänka i nya banor.. Jag ville bli animatör istället! Det va mkt ballare.

Eller?


Fortsättning följer
2 comments:

 photo envye.jpg
envye blogger theme